Den här öletiketten för Musikrestaurangen Village har jag formgivit. Ölet var dessutom mycket gott och bryggdes av Slottskällans i Uppsala.

Att ha på fötterna är ett idiom, det vill säga en del av ett talesätt, som ungefär betyder; vara bra förberedd. En annan innebörd skulle kunna vara: ha goda argument. Här är några skäl och argument för att testa mig. Utöver studier har jag mer än 30 års erfarenhet av arbete i den grafiska branschen.

Utbildning och praktik

I botten har jag en treårig utbildning till gymnasieekonom. Påbyggnadsutbildning i ledarskap och informationskunskap på högskolenivå. Studier i psykologi vid Uppsala Universitet gav mig fördjupad kunskap om bland annat hur svårt det är att påverka och förändra attityder. Arbete på reklambyrå och i en stor organisation, i kombination med omfattande kurser i design, bild och original, har gett mig gedigen kompetens.

Ideellt arbete är viktigt

Efter många års ihärdigt arbete funderar jag mycket över min livsstil och försöker leva ett miljömässigt hållbart liv. Hur långt ska jag låta mig drivas av bråttomsamhället? Jag tror att strävan efter att alltid vara tidseffektiv kan drabba själva livet, det som inte går att effektivisera. Därför söker jag stunder av stillhet och långsamhet. För mig är eftertanke och närvaro en förutsättning för att kunna göra ett bra arbete. Jag engagerar mig i ideellt arbete. Det gäller kulturlivet där jag bor och hög delaktighet i det gemensamma ansvaret i vår bostadsrättsförening.

Sjöstedt Information AB – stabilt ekonomiskt

För mig innebar köpet 1987 av en Mac Plus början på en revolution på arbetstid. Datorn blev ett arbetsredskap för det som är kärnverksamheten i dag, drygt 30 år senare; idé, grafisk form och tidningsproduktion. Bolaget Sjöstedt Information AB (556345-4668) registrerades 1987. Bolaget har högsta kreditvärdighet enligt UC AB.

För mig som är uppväxt i Värmbol utanför Katrineholm, var närheten till skog och mark både självklar och viktig under min uppväxt. Det satte så klart spår. Jag vill ha frisk luft, kunna plocka bär och svamp vandra och ströva fritt. Med ålderns rätt och med lite större möjlighet att styra min tid, har jag tillsammans med hustru Kerstin och några duktiga snickare, ritat, konstruerat och uppfört ett fritidshus. Efter några intensiva vår- och sommarmånader ser det ut så här i januari 2021. Här trivs vi.