Årets första tidning för IF Metall Borås

Asa Pettersson

2015-04-20

Strategiskt beslut gav ett bättre företag!

På Tranemo G-betong fattade man för drygt ett år sedan ett strategiskt beslut om att aktivt rekrytera tjejer till produktionen. Två tjejer anställdes till en arbetsplats med tidigare bara killar. Resultatet var entydigt positivt. Åsa Pettersson är en av tjejerna som nu varit anställd i snart ett år. Hon tycker det är bra att företaget arbetar aktivt med frågan och är övertygad om att om inte alla av någon anledning skulle accepteras på arbetsplatsen, så skulle arbetsgivaren ta tag i det direkt.