Kvinnligt, fackligt nätverk

Sandra

2015-09-10

IF Metall Göteborg satsar på att stärka kvinnliga fackliga ledare med ledarskapsutveckling. Sandra Cristoph var en av flera som genomförde utbildningen.

Jag är fantastiskt nöjd och har fått med mig flera viktiga insikter som jag har nytta av i mitt fackliga uppdrag. Det är viktigt att inte stressa. Att allt måste få ta sin tid. Jag har fått stor trygghet i att bemöta människors personligheter och större förståelse för allas olikheter, säger Sandra.

Du kan läsa hela IF Metall Göteborgs medlemsmagasin på
http://www.ifmetall.se/ifmetall/avd/content.nsf/aget?openagent&key=avd_36_2_medlemsmagasin_if_metall_goteborg