Hållbar energi med vågkraft

2015-10-01

Seabaseds vågkraftverk utnyttjar höjdskillnaderna mellan vågtopp och vågdal för att utvinna elkraft. Med Fortum som största kund har man nu påbörjat en anläggning utanför Kungshamn. Fullt utvecklat kommer parken innehålla cirka 400 aggregat.

Läs mer om Seabased Industries på http://www.ifmetall.se/avd30