Respekt och attityder styr projektet Bra kollega

Jane

2017-01-19

Respekt, attityder, jämlikhet, jämställdhet och förståelse för varandra är ledord för IF Metall-klubben på NMC när de arbetar med projektet Bra kollega.

? Först tog man det nog inte riktigt på allvar men ju mer vi pratar om mjuka frågor ju mer upplever jag att vi stöttar varandra för att vi skall må bra och det blir per automatik inte okej att agera på exempelvis ett nedlåtande sätt, berättar Jane Thulin, ordförande i IF Metalls klubb på NMC.