Högaktuella teman för svensk industri

EU-bild

2021-02-11

IF Metalls utredningsenhet tog för några år sedan fram rapporten Ett vägskäl för EU? Ambitioner och utmaningar i en ny tid. Boken var och är avsedd som ett led i förbundets fortsatta engagemang i utvecklingen av det europeiska samarbetet.