Formgivning

Typografins främsta uppgift är att inbjuda till och underlätta läsning från början till slut. God typografi innebär att dina budskap lättare kan läsas och förstås. Det är min grundsyn. ”Design is more than just a few tricks for the eyes. It´s few tricks for the brain”.

Bildrepro

Det ska se schysst ut! Bilder och bildbehandling är kärnan i grafisk produktion. Det ställer krav. Bilder som ska bli bra i tryck och på webben måste bearbetas och anpassas. Du måste kunna förutse resultatet. Jag vet vilka val som då måste göras.

Grafisk profilering

Den grafiska profilen är en del av ditt varumärke. En grafisk profil är mer än en krumelur som kan användas lite hur som helst. Grafisk profilering fordrar både analys och eftertanke när idéer och skisser ska växa fram i kontakterna med dig.

Rådgivning

Ett kort råd via telefon eller ett längre samtal är två vanliga former av rådgivning. Organisationer och företag använder mig både för råd om produktion till mer omfattande uppdrag av utredningskaraktär. Enkla råd är som regel de mest geniala.

Bokproduktion

Jag har på olika sätt medverkat i ett 50-tal bokproduktioner. Det har handlat om grafisk formgivning, originalframställning och upphandling av tryck eller allt kombinerat i samma uppdrag. Jag får ofta ett helhetsansvar. Det har visat sig kostnadseffektivt för mina kunder.

Upphandling av tryck

De flesta av mina uppdrag hamnar i en tryckpress. Jag har enbart samarbetspartners som kombinerar smarta kvalitetslösningar med stort ansvar för miljön. Mina mångåriga kontakter inom både ark- och rulloffsettryck är till nytta för dig.

Original och annonser

Jag har stor erfarenhet av annonsproduktion och vet också vad som krävs när det gäller tydliga korrekturgångar. Att alla berörda respekterar dead-lines ska inte underskattas. A och O för ett bra resultat är att rätt tekniska specifikationer är inbäddade i annonsoriginalet.